O organizaci

Point 14, z.ú.
Sídlo: Husova 14, Plzeň 301 00
IČ: 66361630
Statutární zástupce: Karel Nyerges

Poslání organizace Point 14

Point 14 (point for teen) aktivně hledá možná společná východiska pro lidi se závislostí nebo ohrožené závislostí s ohledem na jejich minulost a aktuální situaci s cílem podpořit a pozvednout osobnost člověka.

Historie organizace

V roce 1994 byla v Plzni založena panem Gustavem Černým organizace Teen Challenge (TC Plzeň) jako součást stejnojmenné mezinárodní křesťanské organizace. V Plzni to byla první nezisková organizace zabývající se problémem závislosti a jinými sociálně nežádoucími jevy. Její činnost byla propojena s činností Střediska křesťanské pomoci Plzeň (SKP), které svoji působnost v Plzni započalo v roce 1991. V té době se SKP orientovalo na sociální pomoc občanům, zejména osobám po skončení výkonu trestu. Později změnilo SKP svoji činnost na provoz terapeutické komunity, kam byli přijímáni hlavně klienti z kontaktního centra TC Plzeň.

Sídlo Point 14, z.ú.

Organizace TC Plzeň postupně rozšiřovala svoje služby. Po vzniku kontaktního centra pod názvem "Čajovna Jericho" bylo v roce 1997 na území města Plzně otevřeno první doléčovací centrum v Plzeňském kraji. V roce 1999 došlo k vybudování Střediska následné péče a v roce 2002 založila organizace Páteční klub – nízkoprahový klub pro děti a mládež. Následně v roce 2003 byla uvedena do provozu odběrová místnost - testování na HIV a virovou hepatitidu typu B, C.

Jistým mezníkem byl rok 2004, kdy došlo ke sjednocení organizací TC Plzeň a SKP a byla založena Terapeutická komunita Vršíček v Litohlavech u Rokycan. Neméně významným v historii organizace byl také rok 2005, kdy byly certifikovány všechny její služby, jako první Kontaktní a poradenské služby. V roce 2007 poté došlo k registraci poskytovaných služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Rok 2009 přinesl změnu názvu původní organizace Teen Challenge Plzeň na POINT 14 a ředitelem organizace se stal pan Karel Nyerges, který zároveň působil do roku 2011 jako ředitel SKP. V roce 2011 se Point 14 a SKP Plzeň vrací k původnímu modelu samostatného vedení obou organizací tzn. každá organizace (Point 14 a SKP Plzeň) má svého ředitele a statutárního zástupce.

Od svého založení až po současnost vybudovala organizace POINT 14 komplexní systém služeb pro pomoc lidem s primárním i sekundárním poškozením a negativními jevy, které jsou spojené s užíváním legálních i nelegálních drog. Organizace POINT 14 pomáhá těmto lidem od prvního kontaktu až po následnou péči. V současné době realizuje ve městě Plzni úspěšně několik služeb – Primární prevenci, Terénní program, Kontaktní a poradenské služby a Středisko následné péče.